You asked:

where do eurasian treecreeper live

 • Pakistan, Turkey, Europe and Asia.
 • Pakistan
  Pakistan
  Pakistan

 • Turkey
  Turkey
 • Europe
  Europe
  Europe

 • Asia
  Asia
  Asia