You asked:

what album is y ahora te vas on

  • Si me recuerdas
    Si me recuerdas
    Y Ahora Te Vas by Los Bukis features on the studio album Si me recuerdas.