You asked:

thakazhi sivasankara pillai biography

  • Thakazhi Sivasankara Pillai
    Thakazhi Sivasankara Pillai
    Thakazhi Sivasankara Pillai was a novelist and short story writer of Malayalam language.