You asked:

rexhai surroi

  • Rexhai Surroi was a Kosovar journalist, diplomat and writer.