You asked:

mika brzezinski father

  • Zbigniew Brzezinski
    Zbigniew Brzezinski
    Zbigniew Brzezinski.