You asked:

how far from yichang to zhangjiajie

  • Yichang
    Yichang
    Yichang is 119 miles (192 kilometers) from Zhangjiajie, as the crow flies.