You asked:

hong kong ruian distance

  • Hong Kong
    Hong Kong
    Rui’an
    Rui’an
    Hong Kong is 556 miles (895 kilometers) from Rui’an, as the crow flies.