You asked:

greek movies starring koulis stoligkas

  • Koulis Stoligkas is a star of the greek films Bouboulina and Exo oi kleftes.
  • Bouboulina

  • Exo oi kleftes