You asked:

films directed by shashi kapoor

 • The films that Shashi Kapoor is a director of are Ajooba, Utsav and Vozvrashchenie bagdadskogo vora.
 • Ajooba
  Ajooba
  Ajooba

 • Utsav
  Utsav
  Utsav

 • Vozvrashchenie bagdadskogo vora