You asked:

95 dollars to euros

  • Euro
    Euro
    $95 is €77.23.