You asked:

280 kilo to lbs

  • pound
    pound
    280 kilograms is 617.29 pounds.