You asked:

25.86kgs to stone

  • stone
    stone
    25.86 kilograms is 4.07 stone.